२५० स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंक जाँदै, कुन प्रदेशमा कति शाखा थपिँदै