पश्चाताप गर्दै उम्मेदवारले गरे आफ्नै श्राद्ध !
हेटौंडा, असार २१