विपन्न कार्डले महँगो औषधि छुट पाइन्न
काठमाडौं, जेठ २७