बच्चा राख्ने आमाको माग अस्वीकार
विराटनगर, वैशाख १६