त्रुटि नै त्रुटि भएको पुस्तक पढाउन प्याब्सनको दबाब
काठमाडौं, वैशाख ५