अदालतको आदेश लत्याउँदै निजी विद्यालयमा आफूखुसी शुल्क वृद्धि
काठमाडौं, वैशाख ३