स्कुलमै विद्यार्थीको मृत्यु रहस्यमय
काठमाडौं, वैशाख ३