यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्न परमादेश
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख १०