सिन्डिकेटलाई सरकारकै साथ रहेको खुलासा
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख १०