सर्वोच्चबाट ‘श्रीयन्त्र’ निकालियो
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख ४