नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिँदा पाँच अर्ब घोटाला
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख ४