जहाँ जल्नका लागि शवलाई एक रात छाडिन्छ
काठमाडौं, पुस ३