पहिलो चरण चुनाव : आज अन्तिम प्रचार
काठमाडौं,मंसिर ७