छात्रालाई यौनदुर्व्यवहार गर्ने तिमी गुरू कि गोरू?
निरु त्रिपाठी
निरु त्रिपाठी