हामी सधैं जवान रहन बाध्य छैनौं
शितल दाहाल
शितल दाहाल