एनआरएन, साम्राज्यवाद र वैश्विक चेतको सन्दर्भ
लक्ष्मण देवकोटा
लक्ष्मण देवकोटा