निरिह राजधानी र त्यसका बासिन्दा हामी
लक्ष्मी खनाल
लक्ष्मी खनाल