तन्त्र र मन्त्रद्वारा प्रभावित लोकतन्त्र र बालुवाटारको कालो बोको!
डिल्ली राम ढकाल
डिल्ली राम ढकाल