दु:खमा रमाउन नसक्नेले यात्रा गर्न सक्दैन
दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’