'सरकारले पचासै वर्ष प्रतिबन्ध लगाअोस्, फिल्म बनाउन छोड्दिनँ'
जफर पनाही अन्तर्वार्ता: इरिक कोन/अनुवाद: सुरज सुवेदी