'लभ लभ लभ' मेरा लागि एउटा परीक्षा
अशेष अधिकारी काठमाडौं, चैत २९