मसँग 'पुग्यो' भन्ने शब्द छैन: यम बराल
अशेष अधिकारी काठमाडौं, चैत २९