सारेगमपका पुर्व सहभागी गायकको मृत्यु
एजेन्सी, काठमाडौं ८