बोनी कपूरले सोच्थे छोरा अर्जुनलाई ‘गे’
काठमाडौं, साउन ३