यी अभिनेत्रीको व्यक्तिगत तस्वीर इन्टरनेटमा, पूर्व प्रेमी पक्राउ
एजेन्सी, साउन ९