पोखरामा गुञ्जियो सुदूरपश्चिम
सुरेन्द्र राना पोखरा, असोज ६