'म यस्तो गीत गाउँछु' ले कति कमायो?
काठमाडौं, साउन ६