'छक्का पन्जा'ले दियो सहकारीलाई एम्बुलेन्स
काठमाडौं, साउन ६