शाक्यको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली सभा
काठमाडौं, साउन ४