‘मोडल हन्ट नेपाल २०१७’ का लागि ७० प्रतियोगी छनौट
काठमाडौं, साउन ४