पहिलो पटक ‘मिस काठमाडौं नेपाल–२०१७’ आयोजना हुने
काठमाडौं, साउन ४