सरकारले दियो सिनेमा हल खोल्ने अनुमति
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस २७