माउन्टेन बाइकिङले जुराएको जोडी
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, मंसिर २१