'पुरस्कारको दौडमा कहिल्यै भाग लिइनँ'
समुन्द्र राज घिमिरे/किशोर दहाल