'महिलाले एउटा उपन्यास लेख्नु पुरुषले १० वटा लेख्नु बराबर हो'
हरिमाया भेटवाल