समालोचना गर्नु भनेको अर्काको बाँझोबारी जोत्नु हो
गोविन्दराज भट्टराई