रामशरणको प्रश्न :  मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर मात्रै देशमा आतंकवाद रोकिन्छ ?