कुलेखानी जलविद्युतमा आगलागी,२५ करोडको क्षती, विद्युत उत्पादन अबरुद्ध