विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको ‘रेकर्ड ब्रेक’, जापान जाने बढे अमेरिका घटे एकै महिना सात हजारभन्दा बढीले लगे नो अब्जेक्सन लेटर