बमजनको आश्रमबाट भागेका तीन आनीको कथा
अमित ढकाल र शोभा शर्मा काठमाडौं, पुस ११