स्टेफिन्सलाई पहिलो ग्रान्ड स्लाम उपाधि
एजेन्सी न्युयोर्क, भदौ २५