जो एकै खेलबाट ३० करोड डलर कमाउँदै छन्
एजेन्सी काठमाडौं, भदौ १३