परिवारलाई फकाउँदै, स्केटिङमा रमाउँदै युवा 
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, भदौ ८