धेरैलाई थाहा नभएको फेन्सिङ खेल सागमा पहिलो सहभागितामै पदक जित्ने लक्ष्य
सीताराम कोइराला काठमाडौं, साउन ३०