मेसीले भने-डेम्वेलेको खेलबाट म प्रभावित भएँ
एजेन्सी बार्सा, भदौ २७