विमलले भने– म सञ्चै छु, खेल्न सक्छु
काठमाडौं, असार २७ (सेतोपाटी)