मेसी अब जेल बस्न नपर्ने, अदालतले जरीवाना तोक्यो
काठमाडौं, असार २५