मेसीको सम्झौता आउँदो साता नविकरण, साताको ६ करोड ७० लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक
क्याम्प नोउ, असार २१ (एजेन्सी)