मेसी घाइते, कम्तीमा एक खेल गुमाउने
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, असोज ६