मलाई फुटबलले आफ्नो ऋण तिरेको छः मेसी
फिफा काठमाडौं, पुस ६